Anlita certifierade hantverkare- vilka är fördelarna?

Det kan vara frestande att själv ge sig på byggprojekt och elinstallationer, speciellt i tider då priserna stiger och räntekostnader rusar. Det finns också oseriösa företag, utan tex korrekta licenser och försäkringar, som kan ge dig ett lägre pris men där riskerna och kostnaderna på sikt kan bli enorma.

RSA Helsingborg din elektrikerfirma men mycket mer

Vi frågar Marcus Jutemar, verksamhetschef för RSA Säkerhet, vad de stora fördelarna är för beställaren om man väljer att använda ett certifierat bolag, som RSA-gruppen:

– Att anlita certifierade bolag för säkerhetsinstallationer, el, VVS och liknande är av avgörande betydelse för att säkerställa både säkerhet och hållbarhet på sikt. Både för företag och privatpersoner. Både regelverk och hur fastigheter används förändras, vilket ställer krav på rätt kompetens hos aktören man arbetar med. 

Det kan bli en riktigt dyr affär om man anlitar en oseriös eller mindre kunnig aktör. Inom säkerhetsbranschen kan det handla om mer än pengar om det blir fel. Ett certifikat ställer krav inte bara på företaget och dess företrädare, utan även på personalen, på produkterna och på strukturen kring hur arbetet utförs och dokumenteras.

Marcus listar några skäl till att certifiering är så viktigt:

 1. Professionell kompetens: Certifierade företag har genomgått utbildning och har erfarenhet som krävs för att utföra sina arbetsuppgifter korrekt och effektivt. De är medvetna om de senaste tekniska riktlinjerna och säkerhetsstandarderna. Att rätt produkt levereras och installeras på rätt vis är ofta en del av certifieringen som företaget inte bara behöver påvisa för kunden, utan även dokumentera i sitt kvalitetssystem som sedan granskas av branschorganisation och/eller certifieringsorgan.
 2. Följer regler och standarder: Certifierade företag följer strikta regler och standarder som är utformade för att skydda människors säkerhet och hälsa. Genom att anlita dem kan du vara säker på att ditt projekt följer alla nödvändiga krav. Ofta intygas funktion och uppfyllande av regelverk, vilket jag anser att man som kund ska kräva i mycket större utsträckning.
 3. Ansvarsförsäkring: De flesta certifierade företag har ansvarsförsäkringar som täcker eventuella skador eller fel som kan uppstå under arbetet. Detta ger dig en extra säkerhetsnivå och försäkrar att eventuella problem hanteras på ett korrekt sätt.
 4. Kvalitetssäkring: Certifierade företag är ofta involverade i branschorganisationer och följer bästa praxis. Det innebär att de strävar efter att upprätthålla hög kvalitet i sitt arbete och leverera hållbara lösningar. Därtill finns det generellt en större långsiktighet hos certifierade företag vilket tillser att service och garantier kan upprätthållas.
 5. Trygghet: När du anlitar ett certifierat företag kan du känna dig tryggare eftersom du vet att de är kvalificerade och har godkänts av myndigheter. Detta minskar risken för obehagliga överraskningar eller problem längs vägen.
 6. Hållbarhet: Certifierade företag är ofta mer medvetna om miljöaspekter och strävar efter att använda miljövänliga material och metoder när det är möjligt. Detta bidrar till en mer hållbar och ansvarsfull bygg- och installationsprocess.

– Sammanfattningsvis ger det dig det enorma fördelar att anlita licensierade bolag för säkerhetsinstallationer, el, VVS och liknande eftersom det inte bara skyddar dig och din egendom, utan också säkerställer att arbetet utförs korrekt och i enlighet med gällande lagar och standarder. Det är ett viktigt steg för att skapa en säker, hållbar och pålitlig bygg- och installationsmiljö, avslutar Marcus.

Det är viktigt att vara noggrann när du väljer firma, eftersom felaktigt arbete kan vara farligt och kostsamt att rätta till. Säkerställ att du anlitar ett certifierat företag genom att:

 • Kontrollera certifieringar och licenser
 • Kolla företagets rykte och recensioner
 • Begär referenser och kontakta tidigare kunder
 • Fråga om försäkringsskydd
 • Se till att de har nödvändiga tillstånd
 • Be om skriftlig uppskattning och jämför offerter
 • Upprätta ett tydligt skriftligt kontrakt
 • Begär att få intyg om uppfyllande av aktuella regler eller funktioner
 • Vid tvivel, kontakta tillsynsmyndigheten

Fler inlägg från RSA-gruppen: