Säkerhet

RSA SÄKERHET skräddarsyr din säkerhet

RSA SÄKERHET erbjuder lösningar, installationer och underhåll av säkerhetssystem till företag och fastighetsägare. Varje lösning utgår från kundens behov och skräddarsys med hjälp av marknadens bästa system och produkter. I RSA SÄKERHET ger tekniker, behörig inbrottslarmsingenjör och övrig personal både totallösningar och löpande underhåll. Vi har dessutom starka synergieffekter av våra systerföretag inom el, brandskydd och VVS.

Kompletta säkerhetssystem

RSA SÄKERHET arbetar med kompletta och, när behovet finns, komplexa säkerhetssystem, samtliga väl beprövade och av bevisat god kvalitet. I de komplexa säkerhetssystemen ingår inbrottslarm, passagesystem, porttelefoni och bokningssystem med hög användbarhet.

Smarta passagesystem

När du behöver ett passagesystem som klarar porttelefoni, bokning, kortläsare, fjärröppning, informationstavlor etc har RSA SÄKERHET rätt system. Men vi arbetar också med fristående passagelösningar, som kodlås och kortläsare; du får alltid det system som är bäst anpassat efter din verksamhet.

Företagslarm i rätt omfattning

RSA SÄKERHET har larm för alla företag och verksamheter, mindre eller verkligt omfattande. Det system som passar din verksamhet bäst idag kan byggas ut med passagesystem för på- och avlarmning utanför byggnaden – och uppgraderas när behoven växer.

Kameraövervakning för alla miljöer

Vilken funktion vill du att kameraövervakningen ska ha i din verksamhet? RSA SÄKERHET levererar, installerar och underhåller den kamerateknik och det system som svarar mot de krav du ställer och den miljö det ska fungera i. Eftersom utvecklingen går snabbt är det möjligt att helt anpassa kameraövervakningen efter verksamhet och önskemål.