Energirådgivning

Vi hjälper dig satsa grönt!

Energirådgivning är en process där en av våra rådgivare hjälper dig att förstå ditt nuvarande energibehov och ger rekommendationer för att hjälpa dig att spara energi och minska dina utgifter.

Detta kan inkludera saker som att uppgradera befintliga system och utrustning, ändra beteenden för att minska energianvändningen och undersöka möjligheter för solenergi och andra alternativa energikällor.

Hur kan en energirådgivare hjälpa mig och min verksamhet?

I korthet:
Stora besparingsmöjligheter
Bättre energieffektivitet
Miljömedvetenhet
Expertkunnande från oss hjälper dig välja rätt strategi

Vi berättar mer nedan hur ett besök från oss går till och hur du kan dra nytta av att titta över din energiförbrukning. Dessutom fördelarna för dig med att använda RSA-gruppen som partner om åtgärder behövs. 

Hur går det till?

1. Nulägesanalys

Rådgivningen börjar vanligtvis med en granskning av din nuvarande energibehov och användning. Detta kan inkludera att titta på dina energiräkningar, göra en genomgång av din verksamhet eller hem för att identifiera områden där du kan spara energi, och genomföra en energianalys.

2. Rekommendation och uppföljning

Sedan ger rådgivaren rekommendationer för åtgärder du kan vidta för att spara energi, inklusive tekniska uppgraderingar, beteendeförändringar och möjligheter för alternativa energikällor. Rådgivaren kan också hjälpa till att jämföra priser och lönsamheten för olika alternativ och hjälpa dig att välja de bästa lösningarna för ditt hem eller verksamhet.

Slutligen kan en energirådgivare hjälpa dig att implementera de rekommenderade åtgärderna och följa upp med ytterligare rådgivning för att säkerställa att du fortsätter att spara energi och minska dina utgifter på lång sikt.

3. Hjälp med åtgärder från RSA-gruppen och våra partners – dina fördelar:

De åtgärder du kommer fram till tillsammans med vår rådgivare kan behöva involvera många yrkeskategorier och verksamheter, men där har du en fördel. Hos oss i RSA-gruppen får du en samarbetspartner som kan tillhandahålla allt du behöver i samma kontakt! Solpaneler, laddteknik, ventilations- och värmesystem, vi samordnar dina behov utan att du behöver kontakta olika aktörer. Det är fördelen med RSA-gruppen och dess bolag som långsiktig partner. 

Varför satsa på energirådgivning?

Här är några skäl till varför man ska kontakta en energirådgivare:

  • Besparingsmöjligheter: Vår energirådgivare hjälper dig att identifiera områden där du kan spara energi och därmed minska dina energiräkningar.
  • Bättre energieffektivitet: Vår energirådgivare ger rekommendationer för tekniska uppgraderingar och beteendeförändringar som kan öka energieffektiviteten i ditt hem eller verksamhet.
  • Miljömedvetenhet: Genom att minska din energianvändning bidrar du till att minska din och verksamhetens miljöpåverkan.
  • Långsiktig besparing: Genom att vidta åtgärder för att spara energi nu kan du säkerställa långsiktiga besparingar på dina energiräkningar.
  • Expertis lönar sig: En energirådgivare har den kunskap och erfarenhet som krävs för att hjälpa dig att fatta informerade beslut om dina energibehov och hur du kan spara energi.
  • Kostnadsbesparande strategier: Vår energirådgivare kan också hjälpa dig att välja de mest kostnadseffektiva strategierna för att spara energi.

”Oavsett om du är en privatperson eller företagare är det viktigt att ha en god förståelse för ditt energibehov och hur du kan spara energi.”

Robert Wienberg, Energirådgivare RSA-gruppen

robert wienberg

Kontakta våra energirådgivare för att få expertstöd och hjälp att fatta informerade beslut om dina energibehov: