FAQ

Vanliga frågor och svar om solceller

Solceller är ett omfattande område och du har kanske frågor om vad som är rätt just för din egen eller ditt företags fastighet . Självklart besvarar vi dem allihop i ett möte, per telefon eller via mail. Men här nedan har vi besvarat några av de vanligaste frågorna.

 • Administration
 • Vad är en föranmälan?
  Anmälan, som oftast kallas för föranmälan, är viktig för att säkerställa att anläggningen uppfyller gällande krav och att det finns kapacitet i elnätet för att vi ska kunna ansluta din solcellsanläggning till elnätet.

  Vad är en färdiganmälan?
  När montering och elinstallation är klar skickar behörig elektriker in färdiganmälan till nätägaren och intygar att allt är klart för mätarbyte. Nätägaren ansvarar för mätarbyte och att en produktionsmätare sätts in i fastigheten.

  Behövs avtal för att köpa och sälja el?
  El som matas in på elnätet kan säljas till något av de elhandelsföretag som köper el från mikroproducenter. Du måste ha ett avtal med ett avtalat pris för att du ska kunna kräva att få betalt för inmatad el. Du bör jämföra priset som olika företag är beredda att betala för din el innan du tecknar avtal. Tänk på att de flesta elhandelsföretagen kräver att du även köper el från företaget. Du bör därför räkna både på företagets elpris (som du betalar för använd el) och dess inköpspris för din solel, innan du bestämmer dig.
 • Ekonomi
 • Vad innebär solcellsbidraget 2021?
  Enligt regeringen kommer ett nytt grönt rotavdrag att träda i kraft till årsskiftet. Förslaget innebär en skattereduktion för arbets- och materialkostnader på gröna investeringar i form av solceller, batteri och laddning av elfordon. Avdraget för solceller blir 15 % och för batteri 50 %. Dessutom ges avdrag för installation av laddbox för elbil på 50 %.

  Vilken avkastning ger solceller?
  Avkastningen på en solcellsanläggning beror på förutsättningarna, men ligger mellan 7–13 % årligen för privatperson. För företagare ligger avkastningen mellan 10–17 % årligen.

  Vad säger försäkringsbolag om solceller?
  Olika försäkringbolag har olika krav och föreskrifter gällande försäkring av solcellsanläggning. För att få rätt förutsättningar rekommenderar vi alltid att fastighetsägaren tar kontakt med sitt försäkringsbolag för just deras krav innan montage av anläggning påbörjas.

  Hur får jag skattereduktion på min sålda el?
  Om du har en fastighet med solceller som producerar mer el än du förbrukar, har du under vissa förutsättningar rätt till skattereduktion för den överskottsel som matas in till elnätet. Nätägaren är ansvarig för att rapportera in detta till skattemyndigheten. Skattereduktionen kommer regleras på kommande års deklaration. Själva skattereduktionen är 60 öre per kilowattimme och du kan som mest tillgodoräkna dig 30 000 kilowattimmar per år.
 • Miljö
 • Varför är det smart att investera i solceller?
  Ekonomin är en del, men du kan också påverka vår gemensamma framtid genom att bidra till att skapa ett långsiktigt hållbart energisystem. Solen ses som vår största energikälla och ur ett miljöperspektiv så är solenergin ett skonsamt sätt att producera el både i mindre och storskaliga installationer.

  Vilka miljöfördelar finns med solceller?
  Det sker inga utsläpp vid elproduktionen och solen räknas som en förnybar energikälla. Elproduktionen i solceller är tyst och förbrukar inget material eller bränsle. Vid produktion finns inga rörliga delar, vilket gör att en solcell har mycket lång livstid.
 • Teknik
 • Hur fungerar solceller?
  En solcell består av ett tunt så kallat halvledarmaterial, oftast av grundämnet kisel. Vanligtvis är de ca 15×15 cm stora och några mikrometer tjocka. Man seriekopplar flera solceller till en modul som täcks av en glasskiva. På baksidan finns ett metallskikt. Polykristallina solceller ger en skimrande yta medan monokristallina är diskret svarta. När solen lyser frigörs elektroner mellan fram- och baksidan och en elektrisk ström bildas. En växelriktare gör om likströmmen från solcellerna till växelström, som är det som finns på elnätet. Växelriktaren ser också till att rätt spänning hålls samt att anläggningen kopplas ifrån om det blir skada på elnätet.

  Vad är en växelriktare?
  Att välja rätt växelriktare till din solcellsanläggning är mycket viktigt. Växelriktare gör om den likström som dina solceller producerar till växelström som driver elektroniken i våra hem. Dess andra uppgifter är att se till så att dina solceller belastas rätt och ger så hög effekt som möjligt oavsett hur mycket solen skiner. Det finns olika växelriktare med olika garantier. SMA och Ferroamp är exempel på strängväxelomriktare som används vid seriekoppling och tillhör första generationens system. Solar Edge används med optimerare vid parallellkoppling, tillhör nya generations växelriktare.

  Vad är en optimerare?
  Alla Solar Edge-anläggningar har en egen optimerare bakom varje panel. De är elektroniska komponenter som sätts på en solpanel för att maximera dess elproduktion och göra den mindre beroende av produktionen i övriga paneler (vilket t.ex. är en fördel om vissa paneler är skuggade). Genom att man styr varje panel var för sig kommer även andra fördelar, t.ex. att man kan övervaka elproduktionen i varje panel samt att spänningen från solpanelerna kan gå ner till en ofarlig nivå om växelriktaren stängs av.

  Vad är monokristallina solceller?
  Monokristallina solceller har svarta kiselceller och effekten ligger normalt mellan 325W–380W. Verkningsgraden är högre jämfört med polykristallina och varierar mellan 17–22 % beroende på fabrikat och effekt.

  Vad är ampere säkring?
  Säkringen skyddar din elanläggning genom att ”proppen går” om något skulle bli fel. Huvudsäkringen (mäts i Ampere) styr också hur stor solcellsanläggning du kan installera i fastigheten. Oftast hittar du huvudsäkringen i ditt mätarskåp eller precis intill.

  Vem får installera solceller?
  För att kunna installera solceller krävs montage- och elinstallationsarbete. Montage och elinstallationsarbete i samband med installation av solceller får endast utföras av någon som omfattas av ett elinstallationsföretags egenkontrollprogram.

  Vad innebär egenkontroll?
  Egenkontrollprogrammet är de rutiner som ett företag behöver ta fram för att elinstallationsarbete ska utföras av personer med rätt kompetens, på rätt sätt samt att arbetet kontrolleras i tillräcklig omfattning.

  Vad innebär vind och lastberäkning?
  En snö- och vindlastberäkning är ett kvitto på att montagematerial till en solcellsanläggning är dimensionerat efter fastighetens unika förhållande och geografiska placering. Detta gör alltså att det inte finns en mall man kan använda sig av på alla fastigheter. Alla förutsättningar är unika och just därför lägger vi stor vikt vid kostnadsfria hembesök.

  Varför lagrar inte solpaneler elen?
  Så länge det är ljust får du energi från solcellerna. När det blir mörkt slutar energiproduktionen. Solpaneler har ingen möjlighet att spara den el du inte använder, men du kan komplettera dina paneler med batterier för att ha energi även när solen gått ner. Du kan också sälja din överskottsel. Genom att mata in överskottselen på elnätet kan du sälja den till ett elbolag, som i sin tur säljer elen vidare till andra elhandelskunder.
 • Underhåll
 • Hur underhåller jag min solcellsanläggning?
  Anläggningen är i stort underhållsfri och rekommendationen från tillverkarna är generellt att inte röra anläggningen. Infästningen sitter fast i taket och alla kablar ligger i slang ner till växelriktaren. Växelriktaren behöver du inte heller göra något med. Regnvattnet gör rent panelerna från löv, damm, etc. Om du vill rengöra panelerna av någon anledning använd vanligt vatten och spola av tidig morgon eller sen kväll när panelerna inte är varma. Använd ej högtryckstvätt, borstar eller skrapor.

  Hur påverkas mina paneler av snö?
  I Sverige regnar det tillräckligt ofta för att man inte ska behöva rengöra solpanelerna. Det är inte bara årets alla regnskurar som rengör modulerna utan snö har också en rengörande effekt på taket. Då panelerna oftast ligger i lutning rinner snön lätt av. Vår uppfattning är att påverkan på elproduktionen är mindre än vad de flesta tror.