El

RSA EL har kapaciteten

RSA EL arbetar utifrån ambitionen att vara bäst i Skåne på el- och datainstallationer.

Genom oss får du en totallösning, från ritning till konstruktion och färdigt el- eller datasystem där allt material ingår – och leveransgaranti på varje uppdrag.

Alla uppdrag är lika viktiga

RSA EL är det givna valet när du vill ha en installatör av el och datasystem där ingången är smidig, tillgängligheten hög och relationen god och nära. Vi arbetar med alla typer av uppdrag inom vårt område, direkt eller på entreprenad. Och vi är lika engagerade i jätteprojekt som Öresundsbron som i ett enskilt enfamiljshus, i industriuppdrag eller att göra en kreativ lösning för ett lantbruk – och allt däremellan. Är du intresserad av att uppgradera din fastighet med solceller ingår även det i vårt kompetensområde. Vi tycker nämligen att vi har världens roligaste jobb och är stolta över det förtroende som varje enskilt uppdrag innebär. 

Enklare gång sparar tid och pengar

Som uppdragsgivare kommer ditt projekt direkt till vår arbetsledargrupp och rätt arbetsledare för uppdraget. Arbetsledaren sätter samman arbetsgruppen som sedan arbetar så flexibelt att de erfarna elektrikerna själva kan fatta snabba beslut och arbeta mer effektivt ute på själva arbetsplatsen. Det sparar tid, något som tydligt framgår av den väl specificerade återrapporteringen.


Kontakta oss för förfrågan eller offert:

Växel: 010-209 30 50 E-post: info@rsa-elodata.se


Våra verksamheter inom RSA-gruppen: