RSA-gruppen inleder samarbete med Solar Power Accelerator

RSA-gruppen inleder samarbete med Solar Power Accelerator – med pilotanläggningar i Lomma och Löddeköpinge

RSA-gruppen inleder samarbete med Solar Power Accelerator för att gemensamt bidra till omställningen till fossilfri elanvändning. RSA-gruppen kommer att samarbeta med Solar Power Accelerator genom att fungera som installatör av solcellsanläggningar för företagets pilotanläggningar i Lomma och Löddeköpinge.

För RSA-gruppen är detta samarbete ett viktigt steg för att bidra till en mer hållbar framtid samtidigt som man ser det som ett möjlighet att utöka sin kundbas och stärka företagets position inom energibranschen. För Solar Power Accelerator innebär detta partnerskap att de får tillgång till RSA-gruppens kompetens och resurser som solcellsinstallatör, med syfte att bli en marknadsledande mikroproducent i stor skala av överskottsel från takbaserad solenergi.

  • Vi är mycket glada för partnerskapet med Solar Power Accelerator. Tillsammans har vi möjligheten att stödja den gröna omställningen genom att erbjuda innovativa lösningar på energiområdet. Detta samarbete kommer att hjälpa oss att nå vårt mål att bli marknadsledande inom solenergi, säger Sebastian Olofsson, Verksamhetschef RSA Sol.

Solar Power Accelerator AB är en startup med ambition att bli en marknadsledande mikroproducent i stor skala av överskottsel från takbaserad solenergi. Omedelbart driftsfokus är SE-4 i Skåne som är den mest exponerade och sårbara regionen i hela Europa. Servicemodellen kommer i nästa steg replikeras för hela Sverige och därefter exporteras till utvalda globala volymmarknader med liknande dysfunktionalitet och efterfrågeflexibilitet i kraftinfrastrukturen.

Visionen och uppdraget är att accelerera utbyggnadstakten av mikroproduktion av överskottsel från takbaserad solenergi för att därmed bidra till omställningen till fossilfri elanvändning.

Vid varje fastighet med en solcellsanläggning överstigande 5000 kvadratmeter kommer dessutom att installeras laddinfrastruktur för elbilar samt batterikontainers för energlagring för optimal distribution, prissättning och frekvensreglering.