RSA laddar upp Mercedes Benz

Ny teknik ställer nya krav på många företag, exempelvis bilföretagen som säljer allt fler elbilar. Mercedes Benz i Malmö är ett av de företag som investerar i laddbara bilar för både privatbilister och företag. RSA EL har i samarbete med Elektroproduktion i Löddeköpinge levererat en station som innehåller hög-/lågspänningsställverk som kommer att försörja hela Mercedes Benz i Malmö med billaddare. 

Med det nya ställverket går Mercedes Benz från tidigare två till 23 laddboxar inom anläggningen i Malmö. Det innebär att kapaciteten ökar drastiskt i ett enda steg och att varje laddbar bil som lämnar området kan vara fulladdad. För Mercedes del innebär det en stor investering i utvecklingen mot fler laddbara bilar och modeller, både vad gäller person- och transportfordon. Då den tidigare anläggningen var från 1960-talet har behovet varit stort och kapaciteten klart underdimensionerad. 

Ställverket har levererats och finns på plats redan från mitten av december. Arbetet med driftsättning sker från januari, efter helgerna, och ställverket beräknas vara i full drift från mars. RSA EL svarar för installation av lågspänning medan EON svarar för arbetet med högspänning och för leverans av el.  

Projektledare Marcus Prumell på RSA EL ser utbyggnaden av laddboxar hos bilföretag som en naturlig utveckling och något som allt fler företag förbereder i dagsläget eller kommer att investera i under den närmaste framtiden. – Genom ett gott samarbete med Elektroproduktion kommer vi att stärka RSA-gruppens goda relation till Mercedes Benz i Malmö och göra dem än bättre rustade för framtiden, säger han.