RSA-gruppen lyser upp Vikhemsporten i Staffanstorp

Med byggprojektet Vikhem, och den pågående delen Vikhemsporten, skapas en ny del av Staffanstorps kommun. På uppdrag av fastighetsbolaget Resona är RSA-gruppen ansvariga för elinstallationerna i 78 lägenheter i fem huskroppar, liksom för garage och utemiljö. Samma gäller för VVS-installation i alla fastigheter, samt för det omfattande värmesystemet med åtta värmepumpar.

Planen för Vikhemsområdet är att skapa en utbyggnad av Staffanstorp som kan erbjuda en hög livskvalitet för lång tid framöver. Området rymmer nya bostäder av olika spännande typer i kombination med gator och torg som omgärdas av parker och rekreationsområden. Längs bygatan kommer byggas mindre butiker, kontor, restaurangverksamhet och förskola. Med tiden kommer Vikhem att bidra med upp till tusen nya invånare i kommunen.

Marcus Prumell är projektledare vid RSA-gruppen och hans team fick uppdraget att utföra elinstallationer i alla lägenheter i den del att projektet som kallas Vikhemsporten.

”Installatörer drar just nu in den senaste tekniken till de nästan 80 lägenheterna, alla utemiljöer och garage och även en lokal som ska inrymma en restaurang.”

Vad gäller VVS-installationen är RSA-teamet på plats och gör i dagarna bottenplatta till hus två.

Lägenheterna förmedlas via Bjurfors nyproduktion. Enligt Andreas Nilsson, projektchef på Resona, har försäljningen av boendena gått snabbt, men det finns ännu några lägenheter kvar.

”Lägenheterna har verkligt hög kvalitet i fokus: stora fönster, kök från Ballingslöv och stenskivor som standard. 2,6m till tak kommer ge en generös rumshöjd. Det smarta uppvärmningssystemet tar vara på överskott från solceller och fördelar energin till varmvatten.”

Om Resonas partnerskap med RSA-gruppen säger Andreas:

”Kul att samarbeta med RSA-gruppen i ytterligare ett projekt. De har redan levererat fina projekt till oss tidigare och vi känner oss väldigt trygga med dem som entreprenör. Tillsammans bygger vi Staffanstorps kanske finaste projekt!”