Södra Brunnshög, Lund

Längs Lunds nya spårvägsgata bygger LKF 54 hyresrätter i Xplorion, ett lågenergihus med inriktning på hållbarhet och miljö. Lokalt producerad el genom solceller, energibesparande lösningar och energilagring i källaren ställer stora krav på RSA EL som installerar allt kablage. Xplorion är klart för inflyttning sommaren 2020.