Mercedes Benz, Malmö

RSA EL levererar och driftsätter ett hög-/lågspänningsställverk hos Mercedes Benz i Malmö. Ställverket har levererats av vår samarbetspartner Elektroproduktion, EON svarar för alla högspänningsarbeten och RSA EL för övriga arbeten. Med det nya ställverket får Mercedes-anläggningen 23 effektiva laddboxar och god kapacitet som väl svarar mot den expanderande marknaden för elbilar.