IDEON, LUND

RSA SÄKERHET installerar avancerad säkerhet i kontorshotellet Forskaren på Ideon, Lund. I uppdraget ingår att installera porttelefoner med kameror, anpassningsbart inbrottslarm och moderniserat brandlarm. Systemet innebär att personalen i de olika företagen via mobiltelefon kan kontrollera och släppa in personer eller last.