Exakta Printing, Malmö

RSA EL utför en anpassning av Exakta Printings nya Wihlborgsägda lokal i Malmö Hamn. I uppdraget ingår elinstallationer i nya kontor, personalutrymmen, möteslokaler och utställning. I produktionsdelen installerar vi industri-el för Exaktas samtliga tryckpressar och maskiner. Arbetet utförs i samarbete med Hoff Entreprenader.