Laddbox får försäljningsförbud

Elsäkerhetsverket har fattat beslut i ett ärende som ingår i ett projekt där laddboxar till elbilar har granskats. Totalt har sex av de vanligaste modellerna på marknaden granskats vilket har lett till ett beslut om försäljningsförbud.
Laddboxen som fått försäljningsförbud är Easee Home men modellen Easee Charge omfattas av samma dokumentation, vilket innebär att även denna modell får försäljningsförbud. Det finns cirka 100 000 installerade laddboxar av de här modellerna i Sverige.

Anledningen till försäljningsförbuden är att det inte finns en jordfelsbrytarlösning och ett DC-skydd som uppfyller kraven i de standarder som utrustningen är deklarerad för.

Läs hela pressmeddelandet här:
https://www.elsakerhetsverket.se/om-oss/press/nyheter/2023/laddbox-far-forsaljningsforbud/

Easee överklagar beslutet
I ett pressmeddelande meddelar företaget Easee att de kommer överklaga Elsäkerhetsverkets beslut.

– Vi håller inte med om beslutet och kommer göra allt vi kan för att skydda våra kunder, partners och anställda. Vårt huvudfokus har alltid varit människor och säkerhet, säger grundaren och vd Jonas Helmikstøl.
– Våra kunder kan fortsätta ladda säkert som vanligt och behöver inte
vidta några åtgärder. Vi kommer att fortsätta att bekämpa detta beslut
och att arbeta för en grönare framtid genom innovativa produkter.

De framhåller också att det inte ska ha inträffat några incidenter som
ligger till grund för försäljningsförbudet.

RSA följer utvecklingen noga
Vi i RSA-gruppen inväntar överklagan från Easee i ärendet och följer utvecklingen noga för eventuella rekommendarioner om åtgärder.
Våra kunders säkerhet är högsta prioritet. Har du som kund frågor så kontakta oss gärna.