Anonym visselblåsning nu möjlig inom RSA

På RSA-gruppen strävar vi efter att ha en öppen och transparent arbetsplats, där missförhållanden inte ska förekomma. Vår mål är är att upprätthålla en hög affärsetik och ett öppet affärsklimat i alla våra kontaktytor. Vi vill göra rätt, följa lagar, våra värderingar och vår uppförandekod. Genom att ge dig möjligheten att visselblåsa upprätthåller vi det tillsammans.

Nu har RSA-gruppen visselblåsning